ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่สำนักงาน:สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 หมู่1 ถ.คชเสนีย์ ต.วัดป่า อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ :056-704808
E-Mail :pr_pbn2@pbn2.go.th
website :www.pbn2.go.th

โรงเรียนในสังกัด :142 โรงเรียน
จำนวนครู : -
จำนวนเด็ก : 19,513 คน (ชาย:10,175 คน | หญิง:9,338 คน)

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
จำนวนเด็กนักเรียน
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3
ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6
F:\wamp64\www\bigdata/view/guest/nologin.php