ข้อมูลพื้นฐาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนทั้งหมด
128
โรง
กลุ่มโรงเรียน
13
กลุ่ม

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 แยกรายวิชา

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 แยกรายวิชา


ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 แยกรายวิชา